Οικισμοί του Δήμου

Προβολή 1 - 50 από 50
Α/Α Τίτλοςαύξουσα ταξινόμηση Δημοτική ενότητα
1 Τοπική Κοινότητα Φραντζή Δ.Ε. Λαμίας
2 Τοπική Κοινότητα Υπάτης Δ.Ε. Υπάτης
3 Τοπική Κοινότητα Συκάς Δ.Ε. Υπάτης
4 Τοπική Κοινότητα Στύρφακας Δ.Ε. Λειανοκλαδίου
5 Τοπική Κοινότητα Σκαμνού Δ.Ε. Γοργοποτάμου
6 Τοπική Κοινότητα Ροδωνιάς Δ.Ε. Υπάτης
7 Τοπική Κοινότητα Πύργου Δ.Ε. Υπάτης
8 Τοπική Κοινότητα Περιστερίου Δ.Ε. Υπάτης
9 Τοπική Κοινότητα Παύλιανης Δ.Ε. Παύλιανης
10 Τοπική Κοινότητα Οίτης Δ.Ε. Γοργοποτάμου
11 Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου Δ.Ε. Υπάτης
12 Τοπική Κοινότητα Νέου Κρικέλου Δ.Ε. Γοργοποτάμου
13 Τοπική Κοινότητα Μοσχοχωρίου Δ.Ε. Γοργοποτάμου
14 Τοπική Κοινότητα Μοσχοκαρυάς Δ.Ε. Λειανοκλαδίου
15 Τοπική Κοινότητα Μεσοχωρίου Δ.Ε. Υπάτης
16 Τοπική Κοινότητα Μεξιατών Δ.Ε. Υπάτης
17 Τοπική Κοινότητα Μ. Βρύσης Δ.Ε. Λαμίας
18 Τοπική Κοινότητα Λυχνού Δ.Ε. Υπάτης
19 Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς Δ.Ε. Λαμίας
20 Τοπική Κοινότητα Λουτρών Υπάτης Δ.Ε. Υπάτης
21 Τοπική Κοινότητα Λιανοκλαδίου Δ.Ε. Λειανοκλαδίου
22 Τοπική Κοινότητα Λαδικού Δ.Ε. Υπάτης
23 Τοπική Κοινότητα Κωσταλεξίου Δ.Ε. Λαμίας
24 Τοπική Κοινότητα Κουμαριτσίου Δ.Ε. Γοργοποτάμου
25 Τοπική Κοινότητα Κομποτάδων Δ.Ε. Υπάτης
26 Τοπική Κοινότητα Κόμματος Δ.Ε. Λαμίας
27 Τοπική Κοινότητα Καστανιάς Δ.Ε. Υπάτης
28 Τοπική Κοινότητα Καρυάς Δ.Ε. Υπάτης
29 Τοπική Κοινότητα Καπνοχωρίου Δ.Ε. Υπάτης
30 Τοπική Κοινότητα Καλαμακίου Δ.Ε. Λαμίας
31 Τοπική Κοινότητα Θερμοπυλών Δ.Ε. Λαμίας
32 Τοπική Κοινότητα Ηράκλειας Δ.Ε. Γοργοποτάμου
33 Τοπική Κοινότητα Ζηλευτού Δ.Ε. Λειανοκλαδίου
34 Τοπική Κοινότητα Ελευθεροχωρίου Δ.Ε. Γοργοποτάμου
35 Τοπική Κοινότητα Δυο Βουνών Δ.Ε. Γοργοποτάμου
36 Τοπική Κοινότητα Δίβρης Δ.Ε. Λαμίας
37 Τοπική Κοινότητα Δέλφινου Δ.Ε. Γοργοποτάμου
38 Τοπική Κοινότητα Δάφνης Δ.Ε. Υπάτης
39 Τοπική Κοινότητα Δαμάστας Δ.Ε. Γοργοποτάμου
40 Τοπική Κοινότητα Γοργοποτάμου Δ.Ε. Γοργοποτάμου
41 Τοπική Κοινότητα Βασιλικών Δ.Ε. Υπάτης
42 Τοπική Κοινότητα Βαρδατών Δ.Ε. Γοργοποτάμου
43 Τοπική Κοινότητα Αργυροχωρίου Δ.Ε. Υπάτης
44 Τοπική Κοινότητα Ανθήλης Δ.Ε. Λαμίας
45 Τοπική Κοινότητα Αμουρίου Δ.Ε. Λειανοκλαδίου
46 Τοπική Κοινότητα Αμαλώτας Δ.Ε. Υπάτης
47 Τοπική Κοινότητα Αλεπόσπιτων Δ.Ε. Γοργοποτάμου
48 Τοπική Κοινότητα Αγ. Παρασκευής Δ.Ε. Λαμίας
49 Δημοτική Κοινότητα Σταυρού Δ.Ε. Λαμίας
50 Δημοτική Κοινότητα Ροδίτσας Δ.Ε. Λαμίας