Αναζήτηση Ψηφιακών Υπηρεσιών

Προβολή 81 - 103 από 103
Τίτλοςαύξουσα ταξινόμηση Κατηγορία
Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Καπνοπώλη Άδειες καταστημάτων
Αλλαγή τ.μ. και συντελεστή Τ.Α.Π.
Αλλαγή στοιχείων λόγω υιοθεσίας Μητρώο αρρένων
Αλλαγή στοιχείων λόγω αναγνώρισης Μητρώο αρρένων
Αλλαγή κυρίου ονόματος - εξελληνισμός επωνύμου Δημοτολόγιο
Αιτήματα, Καταγγελίες Online συναλλαγές
Αιτήματα (Participation) Υπηρεσία αιτημάτων/καταγγελιών
Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων Άδειες καταστημάτων
Άδεια χρήσης μουσικών οργάνων & παράταση Άδειες καταστημάτων
Άδεια υποβιβασμού κρασπέδων και διαμόρφωσης πεζοδρομίου Τεχνική υπηρεσία
Άδεια Πολιτικού Γάμου για Έλληνα-Ελληνίδα με αλλοδαπό-ή Ληξιαρχείο
Άδεια Πολιτικού Γάμου Ληξιαρχείο
Άδεια Λειτουργίας Βρεφονηπιακών Σταθμών & Ανανέωσης Λειτουργίας Άδειες καταστημάτων
Άδεια Κυκλοφοριακής Σύνδεσης Τεχνική υπηρεσία
Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Άδειες καταστημάτων
Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Θεάτρων Άδειες καταστημάτων
Άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρων Άδειες καταστημάτων
Άδεια εισόδου-εξόδου αυτοκινήτου σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης, τοποθέτηση σήματος P40 και διαγράμμιση. Τεχνική υπηρεσία
Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Κομμωτή, Κουρέα, Τεχνίτη Χεριών - Ποδιών Άδειες καταστημάτων
GIS - Συντεταγμένες διεύθυνσης (GeocodeServer) Δεδομένα GIS
GIS - Έργα (MapServer) Δεδομένα GIS
GIS - Δορυφορικός χάρτης (MapServer) Δεδομένα GIS
GIS - Δίκτυα (MapServer) Δεδομένα GIS

Σελίδες