Ημερήσια Διάταξη

Προβολή 811 - 840 από 918
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Π.χ., 17/06/2022
Π.χ., 17/06/2022
Συνεδρίαση Θέματα συνεδρίασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
53
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 52ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα: ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/12/2017 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
2
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/01/2015 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
4
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΟΜΠΗΣ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 28/01/2014 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
5
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/02/2013 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
10
Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 28/02/2012 - 11:00 περισσότερα αποφάσεις
22
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
...
Οικονομική Επιτροπή Δευ, 22/05/2017 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
10
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα: ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/03/2015 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
14
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Θέμα...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 22/04/2014 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
18
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΕΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/05/2013 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
26
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/06/2012 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
49
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 48ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα: ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/12/2018 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
30 Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/07/2017 - 00:00 περισσότερα αποφάσεις
6
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 5η / 2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/02/2016 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
19
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 02/06/2015 - 00:00 περισσότερα αποφάσεις
24
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 09/07/2013 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
42
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 09/10/2012 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
2
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 51/2018 και 1/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/01/2019 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
16
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα: ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/04/2018 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
24
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ (23ης) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 30/06/2015 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
6
Θέμα: Έγκριση της με αρ. 7/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 18/02/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
10
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 9/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/03/2019 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
2
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΙΘ. : 50/2016 -51/2016 ΤΑΚΤΙΚΈΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/01/2017 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
17
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/05/2016 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
32
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 30ης...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/09/2015 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
38
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ...
Οικονομική Επιτροπή Τετ, 05/11/2014 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
41
Θέμα: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014
Θέμα: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ...
Οικονομική Επιτροπή Παρ, 25/10/2013 - 11:00 περισσότερα αποφάσεις
49
Θέμα: ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/12/2012 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
1
Θέμα: Έγκριση Σχεδίου Προϋπολογισµού Εσόδων – Εξόδων οικονοµικού έτους 2021 της ?ηµοτικής...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/01/2021 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
19
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 18/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 14/05/2019 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
44
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ...
Οικονομική Επιτροπή Δευ, 29/12/2014 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις

Σελίδες