Δημοτικά Τέλη

Προβολή 21 - 40 από 51
Τέλοςαύξουσα ταξινόμηση Περιοχή που αφορά Τέλος που αφορά Στοιχεία Χρέωσης Απευθύνεται Απόφαση
Τέλος λαϊκών αγορών Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας Θέση πωλητή λαϊκών αγορών για την Τρίτη 3,50€ /τ.μ.
ανά δίμηνο
Συμμετέχοντες στις λαϊκές αγορές παραγωγούς και μικροπωλητές εμπόρους Απόφαση 621/2007, Δήμου Λαμιέων
Τέλος λαϊκών αγορών Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας Θέση πωλητή λαϊκών αγορών για την Τετάρτη 3,50€ /τ.μ.
ανά δίμηνο
Συμμετέχοντες στις λαϊκές αγορές παραγωγούς και μικροπωλητές εμπόρους Απόφαση 621/2007, Δήμου Λαμιέων
Τέλος λαϊκών αγορών Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας Θέση πωλητή λαϊκών αγορών για την Πέμπτη 3,50€ /τ.μ.
ανά δίμηνο
Συμμετέχοντες στις λαϊκές αγορές παραγωγούς και μικροπωλητές εμπόρους Απόφαση 621/2007, Δήμου Λαμιέων
Τέλος λαϊκών αγορών Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας Θέση πωλητή λαϊκών αγορών για την Παρασκευή 3,50€ /τ.μ.
ανά δίμηνο
Συμμετέχοντες στις λαϊκές αγορές παραγωγούς και μικροπωλητές εμπόρους Απόφαση 621/2007, Δήμου Λαμιέων
Τέλος λαϊκών αγορών Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας Θέση πωλητή λαϊκών αγορών για το Σάββατο 25,00€ /τ.μ.
ανά δίμηνο
Συμμετέχοντες στις λαϊκές αγορές παραγωγούς και μικροπωλητές εμπόρους Απόφαση 621/2007, Δήμου Λαμιέων
Τέλος εμπορίας πόσιμου φυσικού μεταλλικού νερού Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Γοργοποτάμου Δικαιώμα εμπορίας πόσιμου φυσικού μεταλλικού νερού από την εταιρία ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΪΑ Α.Ε. υπέρ του Δήμου Γοργοποτάμου 0,005€ /λίτρο νερού ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΪΑ Α.Ε., Δ.Ε. Γοργοποτάμου Απόφαση 248/2008, Δήμου Γοργοποτάμου
Τέλος Διαφήμισης Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Γοργοποτάμου Κατηγορία Α΄ για διαφημίσεις που αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται α) μέσα σε μόνικα και σταθερά ή προσωρινά και κινητά πλαίσια, β) στις περιφράξεις ακάλυπτων χώρων & ανεγειρόμενων οικοδομών με τη συναίνεση του ιδιοκτήτη, γ) σε χώρους σταδίων & γηπέδων, δ) μέσα σε καταστήματα σε άλλους δημόσιους χώρους, σε περίπτερα, στέγαστρα αφετηριών & στάσεων αναμονής επιβατών αστικών & υπεραστικών συγκοινωνιών 0,20€ /τ.μ.
Εβδομαδιαίως
Ενδιαφερόμενους για χρήση διαφημιστικών χώρων στο Δ.Δ. Γοργοποτάμου Απόφαση 188/2004, Δήμου Γοργοποτάμου
Τέλος Διαφήμισης Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Γοργοποτάμου Καρηγορία Β΄για διαφημίσεις φωτεινές σε στέγες ή δώματα 15,00€ /τ.μ.
Ετήσιο
Ενδιαφερόμενους για χρήση διαφημιστικών χώρων στο Δ.Δ. Γοργοποτάμου Απόφαση 188/2004, Δήμου Γοργοποτάμου
Τέλος Διαφήμισης Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Γοργοποτάμου Κατηγορία Β΄για διαφημίσεις φωτεινές σε οποιοδήποτε άλλο κοινόχρηστο χώρο 10,00€ ετησίως ανά τμ
Ετήσιο
Ενδιαφερόμενους για χρήση διαφημιστικών χώρων στο Δ.Δ. Γοργοποτάμου Απόφαση 188/2004, Δήμου Γοργοποτάμου
Τέλος Διαφήμισης Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Γοργοποτάμου Κατηγορία Β΄για διαφημίσεις μη φωτεινές σε στέγες ή δώματα 3,00€ ετησίως ανά τμ
Ετήσιο
Ενδιαφερόμενους για χρήση διαφημιστικών χώρων στο Δ.Δ. Γοργοποτάμου Απόφαση 188/2004, Δήμου Γοργοποτάμου
Τέλος Διαφήμισης Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Γοργοποτάμου Κατηγορία Γ΄ για διαφημίσεις που γίνονται σε κάθε τύπο οχήματος δημόσιας χρήσης με διάσταση μέχρι 30χ50 εκατοστά 1,00€ μηνιαίως
Μηνιαία
Ενδιαφερόμενους για χρήση διαφημιστικών χώρων στο Δ.Δ. Γοργοποτάμου Απόφαση 188/2004, Δήμου Γοργοποτάμου
Τέλος Διαφήμισης Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Γοργοποτάμου Κατηγορία Δ΄ για διαφημίσεις που γίνονται σε ημερολόγια, ΄δωρα, έντυπα κάθε είδους παραστάσεις ή λέξεις ή με άλλο παρόμοιο τρόπο καθώς και διαφημίσεις που γίνονται από τον αέρα με οποιοδήποτε τρόπο, τα ένθετα διαφημιστικά φυλλάδια που θα διανέμονται μαζί με τις εφημερίδες και τα περιοδικά ή προβολή προϊόντων σε χώρους καταστημάτων διανέμονται ή οτιδήποτε άλλο θα θεωρείται διαφήμιση 2% επί της δαπάνης της διαφήμισης Ενδιαφερόμενους για χρήση διαφημιστικών χώρων στο Δ.Δ. Γοργοποτάμου Απόφαση 188/2004, Δήμου Γοργοποτάμου
Τέλος για την παραχώρηση χρήσης πεζοδρομίων πλατείας Πάρκου το Πάσχα Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας, Πλατεία Πάρκου Χρήση πεζοδρομίου στην πλατεία Πάρκου το Πάσχα για πώληση κεριών 350,00 €
Εφάπαξ
Πωλητές Πασχαλινών αντικειμένων Απόφαση 612/2007, Δήμου Λαμιέων
Τέλος για την παραχώρηση χρήσης πεζοδρομίων πλατείας Πάρκου το Πάσχα Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας, Πλατεία Πάρκου Χρήση πεζοδρομίου στην πλατεία Πάρκου το Πάσχα για πώληση ψησταριών 350,00 €
Εφάπαξ
Πωλητές Πασχαλινών αντικειμένων Απόφαση 612/2007, Δήμου Λαμιέων
Τέλος για τη χρήση του Χειμερινού & Θερινού Θεάτρου Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας Πραγματοποίηση οποιουδήποτε τύπου εκδήλωσης Ποσοστό 10% επί της τιμής του εισιτηρίου.
Εφάπαξ για κάθε παράσταση
ΔΗΠΕΘΕ Ρούμελης Απόφαση 205/2012, Δήμου Λαμιέων
Τέλος για τη χρήση του Χειμερινού & Θερινού Θεάτρου Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας Πραγματοποίηση οποιουδήποτε τύπου εκδήλωσης Κατώτατο όριο είσπραξης 300,00€ ανά παράσταση
Εφάπαξ για κάθε παράσταση
ΔΗΠΕΘΕ Ρούμελης Απόφαση 205/2012, Δήμου Λαμιέων
Τέλος για κατάληψη οδοστρώματος Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας Έκδοση άδειας για κατάληψη οδοστρώματος για την 1η ώρα 35,00 € Ενδιαφερόμενο για έκδοση άδειας κατάληψης οδοστρώματος Απόφαση 612/2007, Δήμου Λαμιέων
Τέλος για κατάληψη οδοστρώματος Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας Έκδοση άδειας για κατάληψη οδοστρώματος για την 2η ώρα 30,00 € Ενδιαφερόμενο για έκδοση άδειας κατάληψης οδοστρώματος Απόφαση 612/2007, Δήμου Λαμιέων
Τέλος για κατάληψη οδοστρώματος Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας Έκδοση άδειας για κατάληψη οδοστρώματος για την 3η ώρα 30,00 € Ενδιαφερόμενο για έκδοση άδειας κατάληψης οδοστρώματος Απόφαση 612/2007, Δήμου Λαμιέων
Τέλος για κατάληψη οδοστρώματος Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας Έκδοση άδειας για κατάληψη οδοστρώματος για 4η, 5η, 6η ώρα 25,00 € Ενδιαφερόμενο για έκδοση άδειας κατάληψης οδοστρώματος Απόφαση 612/2007, Δήμου Λαμιέων

Σελίδες