Δημοτικά Τέλη

Προβολή 1 - 20 από 51
Τέλοςαύξουσα ταξινόμηση Περιοχή που αφορά Τέλος που αφορά Στοιχεία Χρέωσης Απευθύνεται Απόφαση
Τέλος χρήσης ΧΥΤΑ Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας Χρήση ΧΥΤΑ για τις βιοτεχνίες 15,00€ /τόνο Βιοτεχνίες Απόφαση 206/2012, Δήμου Λαμιέων
Τέλος χρήσης ΧΥΤΑ Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας Χρήση ΧΥΤΑ για τις βιομηχανίες 20,00€ /τόνο Βιομηχανίες Απόφαση 206/2012, Δήμου Λαμιέων
Τέλος χρήσης υπεδάφους για την εγκατάσταση υγρών καυσίμων Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας, Οδών Λαρίσης, Λεωνίδου, Παπαποστόλου, Αβέρωφ κλπ Χρήση υπεδάφους για εγκατάσταση δεξαμενών υγρών καυσίμων 30,00€/m3
Ετήσιο
Ενδιαφερόμενο για εγκατάσταση δεξαμενών υγρών καυσίμων Απόφαση 612/2007, Δήμου Λαμιέων
Τέλος χρήσης υπεδάφους για την εγκατάσταση αντλιών υγρών καυσίμων Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας, Οδών Λαρίσης, Λεωνίδου, Παπαποστόλου, Αβέρωφ κλπ Χρήση υπεδάφους για εγκατάσταση αντλιών υγρών καυσίμων 35,00€/m3
Ετήσιο
Ενδιαφερόμενο για εγκατάσταση αντλιών υγρών καυσίμων Απόφαση 612/2007, Δήμου Λαμιέων
Τέλος χρήσης πλατειών και πεζοδρόμων Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας, Πλατεία Ελευθερίας Χρήση πλατειών και πεζοδρόμων Για τα καφενεία: 25,00€/ τ.μ. Για ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, καφετέριες, παρεμφερή καταστήματα: 42,00€ /τ.μ.
Ετήσιο
Ιδιοκτήτες καφενείων, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων, καφετεριών, παρεμφερών καταστημάτων Απόφαση 207/2012, Δήμου Λαμιέων
Τέλος χρήσης πλατειών και πεζοδρόμων Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας, Πλατεία Διάκου Χρήση πλατειών και πεζοδρόμων Για τα καφενεία: 25,00€/ τ.μ. Για ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, καφετέριες, παρεμφερή καταστήματα: 42,00€ /τ.μ.
Ετήσιο
Ιδιοκτήτες καφενείων, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων, καφετεριών, παρεμφερών καταστημάτων Απόφαση 207/2012, Δήμου Λαμιέων
Τέλος χρήσης πλατειών και πεζοδρόμων Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας, Πλατεία Πάρκου Χρήση πλατειών και πεζοδρόμων 12,00€ /τ.μ.
Ετήσιο
Ιδιοκτήτες καφενείων, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων, καφετεριών, παρεμφερών καταστημάτων Απόφαση 207/2012, Δήμου Λαμιέων
Τέλος χρήσης πλατειών και πεζοδρόμων Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας, Βόρειο Τμήμα Χρήση πλατειών και πεζοδρόμων 8,00€ /τ.μ.
Ετήσιο
Ιδιοκτήτες καφενείων, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων, καφετεριών, παρεμφερών καταστημάτων Απόφαση 207/2012, Δήμου Λαμιέων
Τέλος χρήσης πλατειών και πεζοδρόμων Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας, Νότιο Τμήμα Χρήση πλατειών και πεζοδρόμων 34,00€ /τ.μ.
Ετήσιο
Ιδιοκτήτες καφενείων, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων, καφετεριών, παρεμφερών καταστημάτων Απόφαση 207/2012, Δήμου Λαμιέων
Τέλος χρήσης πλατειών και πεζοδρόμων Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας, Πλατεία Επτά Βρυσών Χρήση πλατειών και πεζοδρόμων 34,00€ /τ.μ.
Ετήσιο
Ιδιοκτήτες καφενείων, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων, καφετεριών, παρεμφερών καταστημάτων Απόφαση 207/2012, Δήμου Λαμιέων
Τέλος χρήσης πλατειών και πεζοδρόμων Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας, Πλατεία οδού Ανδρούτσου Χρήση πλατειών και πεζοδρόμων 34,00€ /τ.μ.
Ετήσιο
Ιδιοκτήτες καφενείων, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων, καφετεριών, παρεμφερών καταστημάτων Απόφαση 207/2012, Δήμου Λαμιέων
Τέλος χρήσης πλατειών και πεζοδρόμων Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας, Πεζόδρομοι Χρήση πλατειών και πεζοδρόμων 34,00€ /τ.μ.
Ετήσιο
Ιδιοκτήτες καφενείων, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων, καφετεριών, παρεμφερών καταστημάτων Απόφαση 207/2012, Δήμου Λαμιέων
Τέλος χρήσης πλατειών και πεζοδρόμων Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας, Πλατείες Συνοικιών Χρήση πλατειών και πεζοδρόμων Ανά περίπτωση Ιδιοκτήτες καφενείων, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων, καφετεριών, παρεμφερών καταστημάτων Απόφαση 207/2012, Δήμου Λαμιέων
Τέλος χρήσης πλατειών και πεζοδρόμων Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας, Πλατείες Δημοτικών Διαμερισμάτων Χρήση πλατειών και πεζοδρόμων Ανά περίπτωση Ιδιοκτήτες καφενείων, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων, καφετεριών, παρεμφερών καταστημάτων Απόφαση 207/2012, Δήμου Λαμιέων
Τέλος χρήσης πλατειών και πεζοδρομίων Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας, Πεζοδρόμια Δικαίωμα χρήσης πλατειών και πεζοδρομίων Με την ίδια τιμή των αντίστοιχων πλατειών Ιδιοκτήτες καφενείων, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων, καφετεριών, παρεμφερών καταστημάτων Απόφαση 207/2012, Δήμου Λαμιέων
Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων από στάσιμους μικροπωλητές Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας, Ζώνες Α & Β Χρήση κοινόχρηστων χώρων από στάσιμους υπαίθριους μικροπωλητές 100€/τ.μ.
Ετήσιο
Στάσιμους υπαίθριους Μικροπωλητές Απόφαση 612/2007, Δήμου Λαμιέων
Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων από στάσιμους μικροπωλητές Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας, Ζώνες Γ, Δ και Ε Χρήση κοινόχρηστων χώρων από στάσιμους υπαίθριους μικροπωλητές 80€ /τ.μ.
Ετήσιο
Στάσιμους υπαίθριους Μικροπωλητές Απόφαση 612/2007, Δήμου Λαμιέων
Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων με οικοδομικά υλικά Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας, Ζώνες Α & Β Χρήση πεζοδρομίων με οικοδομικά υλικά 30€/τ.μ.
Ετήσιο
Ενδιαφερόμενο για έκδοση άδειας εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών Απόφαση 612/2007, Δήμου Λαμιέων
Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων με οικοδομικά υλικά Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας, Ζώνες Γ, Δ και Ε Χρήση πεζοδρομίων με οικοδομικά υλικά 20€/τ.μ
Ετήσιο
Ενδιαφερόμενο για έκδοση άδειας εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών Απόφαση 612/2007, Δήμου Λαμιέων
Τέλος λαϊκών αγορών Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας Θέση πωλητή λαϊκών αγορών για τη Δευτέρα 3,50€ /τ.μ.
ανά δίμηνο
Συμμετέχοντες στις λαϊκές αγορές παραγωγούς και μικροπωλητές εμπόρους Απόφαση 621/2007, Δήμου Λαμιέων

Σελίδες