Δημοτικά Τέλη

Προβολή 41 - 51 από 51
Τέλοςαύξουσα ταξινόμηση Περιοχή που αφορά Τέλος που αφορά Στοιχεία Χρέωσης Απευθύνεται Απόφαση
Τέλος για έκδοση άδειας για θέση μικροπωλητή διαφόρων αντικειμένων Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας Έκδοση άδειας για θέση μικροπωλητή διαφόρων αντικειμένων Ποσό για την έκδοση της άδειας 500,00€
Προκαταβολληκά Κατά την έκδοση της άδειας
Ενδιαφερόμενο για θέση μικροπωλητή διαφόρων αντικειμένων Απόφαση 754/2011, Δήμου Λαμιέων
Τέλος για έκδοση άδειας για θέση κινητής καντίνας Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας Έκδοση άδειας για θέση κινητής καντίνας Ποσό για την έκδοση της άδειας 500,00€
Προκαταβολληκά Κατά την έκδοση της άδειας
Ενδιαφερόμενο για θέση κινητής καντίνας Απόφαση 754/2011, Δήμου Λαμιέων
Τέλος για έκδοση άδειας για θέση δημότη παραγωγού Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας Έκδοση άδειας για θέση δημότη παραγωγού Ποσό για την έκδοση της άδειας 250,00€
Προκαταβολληκά Κατά την έκδοση της άδειας
Ενδιαφερόμενο για θέση δημότη παραγωγού Απόφαση 754/2011, Δήμου Λαμιέων
Τέλος άρδευσης Δ.Ε. Λαμίας, Δ.Ε. Υπάτης, Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Δ.Ε. Λειανοκλαδίου, Δ.Ε. Παύλιανης, Όλες Άρδευση 50,00 €
Ετήσιο
Ιδιοκτήτες κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων δυναμικότητας έως και 15 MMZ Απόφαση 123/2012, Δήμου Λαμιέων
Τέλος άρδευσης Δ.Ε. Λαμίας, Δ.Ε. Υπάτης, Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Δ.Ε. Λειανοκλαδίου, Δ.Ε. Παύλιανης, Όλες Άρδευση 100,00 €
Ετήσιο
Ιδιοκτήτες κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων δυναμικότητας από 15 - 30 MMZ Απόφαση 123/2012, Δήμου Λαμιέων
Τέλος άρδευσης Δ.Ε. Λαμίας, Δ.Ε. Υπάτης, Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Δ.Ε. Λειανοκλαδίου, Δ.Ε. Παύλιανης, Όλες Άρδευση 150,00 €
Ετήσιο
Ιδιοκτήτες κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων δυναμικότητας μεγαλύτερη από 30 MMZ Απόφαση 123/2012, Δήμου Λαμιέων
Τέλος άρδευσης Δ.Ε. Λαμίας, Δ.Ε. Υπάτης, Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Δ.Ε. Λειανοκλαδίου, Δ.Ε. Παύλιανης, Όλες Άρδευση 100,00 €
Ετήσιο
Ενδιαφερόμενους για βιομηχανικές εκμεταλλεύσεις Απόφαση 123/2012, Δήμου Λαμιέων
Τέλος άρδευσης Δ.Ε. Λαμίας, Δ.Ε. Υπάτης, Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Δ.Ε. Λειανοκλαδίου, Δ.Ε. Παύλιανης, Όλες Άρδευση 100,00 €
Ετήσιο
Θερμοκήπια Απόφαση 123/2012, Δήμου Λαμιέων
Τέλος ακαθάριστων εσόδων Δ.Ε. Λαμίας, Λαμία Ακαθάριστα έσοδα των παρακάτω κατηγοριών καταστημάτων: α) κέντρα διασκέδασης και κάθε είδους, μορφής και ονομασίας καταστήματα Γ' κατηγορίας και ανωτέρας, στα οποία προσφέρονται φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα, β) ζυθοπωλεία ανεξαρτήτως κατηγορίας, μπαρ ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονομασίας και κατηγορίας, γ) κέντρα πολυτελείας, δ) κέντρα και καταστήματα των πιο πάνω περιπτώσεων που λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας. 5% επί των ακαθάριστων εσόδων Καταστήματα 283/1989
Απαλλαγή τέλους χρήσης ΧΥΤΑ Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας Απαλλαγή τέλους χρήσης ΧΥΤΑ Απαλλαγή τέλους Επαγγελματίες, μεταφορείς Δ.Χ. και ιδιώτες Απόφαση 206/2012, Δήμου Λαμιέων
Απαλλαγή τέλους άρδευσης Δ.Ε. Λαμίας, Δ.Ε. Υπάτης, Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Δ.Ε. Λειανοκλαδίου, Δ.Ε. Παύλιανης, Όλες Άρδευση Απαλλαγή τέλους άρδευσης για τα 3 πρώτα έτη λειτουργίας Νέες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Απόφαση 123/2012, Δήμου Λαμιέων

Σελίδες