Επιτροπή Ποιότητας Ζωής: Λίστα αποφάσεων της 4ης συνεδρίασης έτους 2012

Προβολή 1 - 12 από 12
Συνεδρίαση Απόφασηαύξουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
4 43 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΜΑΛΙΑ) Πέμ, 01/03/2012 περισσότερα
4 42 ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.73563/26-9-11 ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ... Πέμ, 01/03/2012 περισσότερα
4 41 ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.54292/13-10-10 ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ... Πέμ, 01/03/2012 περισσότερα
4 40 ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.31218/11-06-2010 ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ... Πέμ, 01/03/2012 περισσότερα
4 39 ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.34441/16-09-2005 ΆΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ... Πέμ, 01/03/2012 περισσότερα
4 38 ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.8976/21-3-02 ΆΔΕΙΑΣ ΊΔΡΥΣΗΣ... Πέμ, 01/03/2012 περισσότερα
4 37 ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 13999/28-3-2008 ΆΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ... Πέμ, 01/03/2012 περισσότερα
4 36 ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 48222/15-12-2005 ΆΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ... Πέμ, 01/03/2012 περισσότερα
4 35 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΥΠ ’ΑΡΙΘ.43042/4-10-2007 ΆΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ... Πέμ, 01/03/2012 περισσότερα
4 34 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Πέμ, 01/03/2012 περισσότερα
4 33 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΠΛΑΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ) Πέμ, 01/03/2012 περισσότερα
4 32 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΠΛΑΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ) Πέμ, 01/03/2012 περισσότερα