Τοπικά Συμβούλια

Απόφαση 75 (7ης Συν. Τ.Σ. 2012)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 25 Μάιος, 2012 - 11:30
Συμβούλιο Τοπ. Κοινότητας: 
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
7η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
75η απόφαση
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤAΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΑΦΟΙ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.)

Απόφαση 91 (7ης Συν. Τ.Σ. 2012)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 25 Μάιος, 2012 - 11:30
Συμβούλιο Τοπ. Κοινότητας: 
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
7η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
91η απόφαση
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΚΙΤΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ )

Απόφαση 76 (7ης Συν. Τ.Σ. 2012)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 25 Μάιος, 2012 - 11:30
Συμβούλιο Τοπ. Κοινότητας: 
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
7η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
76η απόφαση
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.)

Απόφαση 92 (7ης Συν. Τ.Σ. 2012)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 25 Μάιος, 2012 - 11:30
Συμβούλιο Τοπ. Κοινότητας: 
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
7η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
92η απόφαση
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

Απόφαση 77 (7ης Συν. Τ.Σ. 2012)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 25 Μάιος, 2012 - 11:30
Συμβούλιο Τοπ. Κοινότητας: 
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
7η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
77η απόφαση
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.)

Απόφαση 93 (7ης Συν. Τ.Σ. 2012)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 25 Μάιος, 2012 - 11:30
Συμβούλιο Τοπ. Κοινότητας: 
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
7η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
93η απόφαση
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΚΕΛΕΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ)

Απόφαση 78 (7ης Συν. Τ.Σ. 2012)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 25 Μάιος, 2012 - 11:30
Συμβούλιο Τοπ. Κοινότητας: 
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
7η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
78η απόφαση
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΗ)

Απόφαση 94 (7ης Συν. Τ.Σ. 2012)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 25 Μάιος, 2012 - 11:30
Συμβούλιο Τοπ. Κοινότητας: 
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
7η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
94η απόφαση
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΠΑΠΑΜΙΧΟΣ Β. - ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ Δ. - ΔΟΥΜΑΝΑΣ Β. Ο.Ε.)

Απόφαση 79 (7ης Συν. Τ.Σ. 2012)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 25 Μάιος, 2012 - 11:30
Συμβούλιο Τοπ. Κοινότητας: 
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
7η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
79η απόφαση
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΧΑΝΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ)

Απόφαση 80 (7ης Συν. Τ.Σ. 2012)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 25 Μάιος, 2012 - 11:30
Συμβούλιο Τοπ. Κοινότητας: 
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
7η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
80η απόφαση
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΙΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΟΥ)

Απόφαση 81 (7ης Συν. Τ.Σ. 2012)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 25 Μάιος, 2012 - 11:30
Συμβούλιο Τοπ. Κοινότητας: 
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
7η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
81η απόφαση
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΓΑΖΗ-ΧΑΜΠΕΛ ΠΟΥΛΙΑΣ)

Απόφαση 82 (7ης Συν. Τ.Σ. 2012)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 25 Μάιος, 2012 - 11:30
Συμβούλιο Τοπ. Κοινότητας: 
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
7η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
82η απόφαση
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΑΥΓΕΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ)

Σελίδες