Τοπικά Συμβούλια

Απόφαση 49 (9ης Συν.Δ.Κ.Λ.2018)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 27 Αύγουστος, 2018 - 17:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
9η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
49η απόφαση
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ή ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Απόφαση 50 (9ης Συν.Δ.Κ.Λ.2018)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 27 Αύγουστος, 2018 - 17:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
9η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
50η απόφαση
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ή ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Απόφαση 51 (9ης Συν.Δ.Κ.Λ.2018)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 27 Αύγουστος, 2018 - 17:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
9η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
51η απόφαση
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ 8ης/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΜΙΕΩΝ

9η/2018 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 27 Αύγουστος, 2018 - 00:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
9η συνεδρίαση

Απόφαση 44 (8ης Συν.Δ.Κ.Λ.2018)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 30 Ιούλιος, 2018 - 17:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
8η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
44η απόφαση
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ή ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Απόφαση 45 (8ης Συν.Δ.Κ.Λ.2018)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 30 Ιούλιος, 2018 - 17:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
8η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
45η απόφαση
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Απόφαση 46 (8ης Συν.Δ.Κ.Λ.2018)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 30 Ιούλιος, 2018 - 17:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
8η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
46η απόφαση
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ή ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Απόφαση 47 (8ης Συν.Δ.Κ.Λ.2018)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 30 Ιούλιος, 2018 - 17:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
8η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
47η απόφαση
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ 6 & 7 /2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Απόφαση 43 (8ης Συν.Δ.Κ.Λ.2018)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 30 Ιούλιος, 2018 - 17:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
8η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
43η απόφαση
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΕΝΩΘΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Πρόσκληση 8ης Συν. Τ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ 2018

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 30 Ιούλιος, 2018 - 17:00
Συμβούλιο Τοπ. Κοινότητας: 
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
8η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΕΝΩΘΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ή ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Απόφαση 34 (7ης Συν. Τ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ 2018)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 11 Ιούνιος, 2018 - 17:00
Συμβούλιο Τοπ. Κοινότητας: 
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
7η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
34η απόφαση
ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΙΛΑΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ , ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΚΕΝΩΘΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Απόφαση 35 (7ης Συν. Τ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ 2018)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 11 Ιούνιος, 2018 - 17:00
Συμβούλιο Τοπ. Κοινότητας: 
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
7η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
35η απόφαση
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ή ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΑΔΑΜ ΡΑΦΑΗΛ)

Σελίδες