Ενημέρωση για εστίες ρύπανσης

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Δευ, 18/11/2013 - 12:00 έως Τρί, 19/11/2013 - 11:55
Ετικέτες: 
Παρά το γεγονός, ότι ο Δήμος Λαμιέων διαθέτει αδειοδοτημένο Χ.Υ.Τ.Α. και συγκεκριμένους χώρους αποκομιδής απορριμμάτων και παρέχει την δυνατότητα εναπόθεσης μπαζών δωρεάν στο Χ.Υ.Τ.Α., κάποιοι για τους δικούς τους λόγους επιλέγουν την εύκολη λύση της παράνομης εναπόθεσης απορριμμάτων και αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων σε διάφορα σημεία του Δήμου μας .
Ο Δήμος Λαμιέων, έχοντας αποδείξει στην πράξη, ότι σέβεται και προστατεύει το περιβάλλον και από τέτοιου είδους ενέργειες, έχει παρέμβει και συνεχίζει να παρεμβαίνει οπουδήποτε εμφανίζονται τέτοια φαινόμενα, κάτι που έκανε και στις δύο περιπτώσεις τόσο στην Δ.Κ. Ροδίτσας, όσο και στην Τ.Κ. Λειανοκλαδίου όπου ήδη, με άμεση και οργανωμένη παρέμβαση δεν υφίστανται πλέον οι δύο προαναφερόμενες εστίες ρύπανσης, ενώ ταυτόχρονα προχωρούν και οι ενδεδειγμένες ενέργειες για την αποφυγή εκ νέου επανάληψης τέτοιων φαινομένων.