Υπογράφηκε η Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Δήμου Λαμιέων

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Τρί, 09/06/2015 - 00:00 έως 23:55

       Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Δήμου Λαμιέων υπογράφηκε χθες, Δευτέρα 8 Ιουνίου, το απόγευμα στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου μεταξύ του αναπληρωτή Υπουργού Ιωάννη Πανούση και του Δημάρχου Νίκου Σταυρογιάννη. Με βάση την Προγραμματική Συμφωνία προκρίνονται δράσεις:

-       για την προστασία και την ασφάλεια των κρίσιμων υποδομών του Δήμου,

-       για τη συμμετοχή και συνεργασία για την εφαρμογή πολιτικών πρόληψης θυματοποίησης,

-       για την ευαισθητοποίηση πολιτών για την προστασία από απειλές σε καθημερινό επίπεδο όπως η ασφάλεια στο διαδίκτυο, η οδική ασφάλεια, οι ναρκωτικές ουσίες, ο σχολικός εκφοβισμός, η βίαιη και παραβατική συμπεριφορά νέων, και η ενδοοικογενειακή βία,

-       για την ευαισθητοποίηση για την ελαχιστοποίηση του κοινωνικού αποκλεισμού, την υποστήριξη ευαίσθητων πληθυσμιακών ομάδων, όπως οι μετανάστες, οι Ρομά, οι άνεργοι, και οι άστεγοι καθώς και την ενίσχυση του σεβασμού στη διαφορετικότητα.

-       για την δημιουργία και αναβάθμιση της υποδομής η κατάρτιση και ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου και η ευαισθητοποίηση των πολιτών στην άμεση ανταπόκριση στη διαχείριση κινδύνων και καταστροφών

-       για την υποστήριξη της λειτουργίας του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας που έχει συσταθεί στο Δήμο μας με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων.

      Η Προγραμματική Συμφωνία υπογράφηκε στα πλαίσια της επιστημονικής ημερίδας «Διαπολιτισμική Επιμόρφωση και Σεβασμός στη Διαφορετικότητα» που διοργάνωσε το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου: «Διαπολιτισμική Επιμόρφωση των υπαλλήλων των Υπηρεσιών του πρώην Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και νυν Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατά των διακρίσεων λόγω εθνικής καταγωγής, φύλου και χρώματος δέρματος».

     Σκοπός της ημερίδας, ήταν η παρουσίαση της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας του προγράμματος καθώς και η ανταλλαγή απόψεων για το ρόλο της διαπολιτισμικής επιμόρφωσης, του σεβασμού της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση των διακρίσεων.

Στο χαιρετισμό που απεύθυνε στην ημερίδα ο Δήμαρχος Λαμιέων Νίκος Σταυρογιάννης ανέφερε:

     «Τις τελευταίες δεκαετίες, οι δυτικές κοινωνίες, αντιμέτωπες με τη διόγκωση των ροών μετακίνησης ανθρώπων, αγαθών και ιδεών σε παγκόσμιο επίπεδο και τη συνακόλουθη αύξηση της πολιτισμικής, εθνοτικής και θρησκευτικής τους πολυμορφίας, έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ορίζουν τον εαυτό τους. Έχουν απομακρυνθεί από την αντίληψη ότι αποτελούν μονοπολιτισμικές κοινωνίες, οι οποίες διακρίνονται από εθνοπολιτισμική ομοιογένεια και αναγνωρίζουν την ποικιλία και την ανομοιογένεια που συνιστούν οι γλώσσες, οι θρησκείες, οι φυλές και οι εθνότητες που συνθέτουν τους πληθυσμούς τους.

     Σε αντίθεση με τη μονοπολιτισμική προσέγγιση που προσβλέπει στην αφομοίωση των μειονοτικών πολιτισμικών ομάδων, η πολυπολιτισμικότητα, που από τη δεκαετία του 1970 αναδεικνύεται σε εργαλείο διαχείρισης της πολιτισμικής ετερότητας, βασίζεται στην παραδοχή ότι διαφορετικές εθνοφυλετικές ομάδες έχουν το δικαίωμα αφενός να διατηρούν και να εκφράζουν την πολιτισμική τους ταυτότητα και αφετέρου να έχουν πρόσβαση και να συμμετέχουν στην κοινωνική, πολιτιστική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας υποδοχής.

     Τα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν (εκπαίδευση, δικαιοσύνη, θεσμοί) για την επίτευξη της ισότιμης συνύπαρξης των πολλαπλών πληθυσμιακών ομάδων καθώς και το σύνολο των αρχών (αμοιβαία κατανόηση, ενεργός συνεργασία) που διέπει τις πρακτικές επίτευξης (θεσμικές και καθημερινές) ονομάζονται διαπολιτισμικότητα. Ρητός της στόχος είναι η εμπλοκή σε έναν ανοικτό διάλογο (διαπολιτισμική επικοινωνία) κατά τον οποίο οι ταυτότητες συγκροτούνται σε διαδικασίες αμοιβαίας αλληλεπίδρασης μεταξύ των εθνοφυλετικών ομάδων και της κυρίαρχης, σύμφωνα με την αρχή της αναγνώρισης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, έννοια που χρησιμοποιείται με καθολική και εξισωτική σημασία, δηλαδή ως εγγενές χαρακτηριστικό κάθε ανθρώπινης οντότητας.

     Η διαπολιτισμικότητα στηρίζεται στην παραδοχή ότι η κοινωνία αποτελείται από διαφορετικούς μεταξύ τους πολιτισμούς, οι οποίοι βρίσκονται σε διαρκή αλληλεπίδραση και υπάρχουν παράλληλα με τον εκάστοτε θεωρούμενο ως κυρίαρχο. Η αναγνώριση της ανομοιογένειας, της ποικιλίας και της διαφοράς/ετερότητας βρίσκονται έτσι στην καρδιά της διαπολιτισμικής φιλοσοφίας και πρακτικής. Αυτές οι παραδοχές δεν αποτελούν απλά και μόνον θεωρητικές θέσεις ή προσδοκίες. Υπαγορεύουν ή μάλλον επιτάσσουν, την εξασφάλιση των συνθηκών εκείνων που θα συμβάλλουν στην εφαρμογή τους στην καθημερινή ζωή. Στις σημερινές συνθήκες της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής κρίσης το πρόσωπο του μετανάστη και της μετανάστριας συμπυκνώνει την έννοια του διαφορετικού, του «άλλου», «του ξένου», του εκπρόσωπου ή φορέα ενός άλλου πολιτισμού. Οι μετανάστες ως φορείς και δημιουργοί του δικού τους πολιτισμού, ως εργαζόμενοι (συχνά με την προσφορά φτηνής, εξαντλητικής και ανασφάλιστης εργασίας), ως άνεργοι, ως παρεκκλίνοντες, ως μετέχοντες σε θεσμούς όπως η εκπαίδευση ή η κοινωνική πρόνοια, ως φορείς αιτημάτων (για εργασία, άδεια παραμονής, ασφάλιση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη), και κυρίως ως φορείς-ικέτες θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων δεν αποτελούν μόνο αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας ζωής.

      Η παρουσία τους και η συνδιαλλαγή τους με τους γηγενείς διαρκώς επαναφέρει στο προσκήνιο την τεράστια απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στις εξαγγελίες της διαπολιτισμικής επικοινωνίας και την καθημερινή πραγματικότητα. Με τον όρο καθημερινότητα νοείται το σύνολο μιας σχεδόν τυποποιημένης και μηχανιστικής πρακτικής, μιας ρουτίνας, που διαπερνά τόσο τις άτυπες διαπροσωπικές σχέσεις με τους γηγενείς, όσο και την επαφή των μεταναστών με φορείς, οργανισμούς και υπηρεσίες. Πρόκειται στην ουσία για μια άτυπη, αλλά παρόλα αυτά τυποποιημένη (για αυτό και μοιάζει να θεωρείται απολύτως φυσική) αντιμετώπιση, που σε μεγάλο βαθμό διέπεται από προκαταλήψεις και στερεότυπα, από ξενοφοβία και ρατσισμό, και οδηγεί σε πρακτικές απαξίωσης, αποπροσωποποίησης, αποκλεισμού και διάκρισης.»

Φωτογραφικό άλμπουμ