Δημοτικός Σύμβουλος / προφίλ

Δημοτικός Σύμβουλος

Προσωπικά Στοιχεία
Επώνυμο: 
Παπασταμούλης
Όνομα: 
Βασίλειος
Όνομα Πατρός: 
Παναγιώτη