Δημοτικός Σύμβουλος / προφίλ

Δημοτικός Σύμβουλος

Προσωπικά Στοιχεία
Επώνυμο: 
Αδάμ - Μπαλταδούρου
Όνομα: 
Δέσποινα
Όνομα Πατρός: 
Γεωργίου