Δημοτικός Σύμβουλος / προφίλ

Δημοτικός Σύμβουλος

Προσωπικά Στοιχεία
Επώνυμο: 
Μπολοκούτας
Όνομα: 
Κωνσταντίνος
Όνομα Πατρός: 
Σπυρίδωνος