Δημοτικός Σύμβουλος / προφίλ

Δημοτικός Σύμβουλος

Προσωπικά Στοιχεία
Επώνυμο: 
Σαγιάς
Όνομα: 
Γεώργιος
Όνομα Πατρός: 
Δημητρίου