Δημοτικός Σύμβουλος / προφίλ

Δημοτικός Σύμβουλος

Προσωπικά Στοιχεία
Επώνυμο: 
Κοτρωνιάς
Όνομα: 
Γεώργιος
Όνομα Πατρός: 
Νικολάου
Ενδιαφέροντα: 
Ζωγραφική
Μουσική
Σπορ
Φωτογραφία
Περιουσιακή Κατάσταση: