Δημοτικός Σύμβουλος / προφίλ

Δημοτικός Σύμβουλος

Προσωπικά Στοιχεία
Επώνυμο: 
Ηλιόπουλος
Όνομα: 
Σπυρίδων
Όνομα Πατρός: 
Γεωργίου
Επάγγελμα: 
Δημόσιος Υπάλληλος
Διεύθυνση: 
Λεωνίδου 9-11
Τηλέφωνο: 
22310-38202
Φαξ: 
22310-38202