Πρόσκληση

Πρόσκληση 18ης Συν. Ο.Ε. 2020

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 19 Μάιος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
18η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: Ανάκληση της υπ’ αριθ.

Πρόσκληση 17ης Συν. Ο.Ε. 2020

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 12 Μάιος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
17η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: Aναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος

Πρόσκληση 16ης Συν. Ο.Ε. 2020

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 5 Μάιος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
16η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: Eξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια οικολογικών δερμάτινων κουτιών με φωτογραφικές καρτολίνες

Πρόσκληση 7ης/2020 σύγκλησης Δημοτικού συμβουλίου

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 29 Απρίλιος, 2020 - 00:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
7η συνεδρίαση

Πρόσκληση 15ης Συν. Ο.Ε. 2020

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 28 Απρίλιος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
15η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου έως και το 1ο τρίμηνο οικονομικού έτους 2020

Πρόσκληση 2ης Συν. Ε.Ε.Ε. 2020

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 24 Απρίλιος, 2020 - 10:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
2η συνεδρίαση

Θέμα 1ο : Απαλλαγή δημοτικών τελών για τις επιχειρήσεις που πλήττονται  από την πανδημία COVID-19. Ρυθμίσεις - χρονικό διάστημα.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣΘΕΜΑΤΩΝ 6ης/2020 ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΣ

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 15 Απρίλιος, 2020 - 00:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
6η συνεδρίαση

Εισηγήσεις θεμάτων 6ης/2020 Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 15 Απρίλιος, 2020 - 00:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
6η συνεδρίαση

Πρόσκληση 14ης Συν. Ο.Ε. 2020

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 14 Απρίλιος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
14η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος

Πρόσκληση 6ης Συν. Δ.Σ. 2020

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 15 Απρίλιος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
6η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Ναι

Θέμα: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020

Πρόσκληση 13ης Συν. Ο.Ε. 2020

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 7 Απρίλιος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
13η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθμ. 8/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 5ης/2020 ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 30 Μάρτιος, 2020 - 00:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
5η συνεδρίαση

Σελίδες