Απόφαση 102 (7ης Συν. Τ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ 2013)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 5 Ιούνιος, 2013 - 11:30
Συμβούλιο Τοπ. Κοινότητας: 
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
7η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
102η απόφαση
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ