Απόφαση 111 (3ης Συν. Δ.Σ. 2014)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 24 Φεβρουάριος, 2014 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
3η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
111η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ 4ου ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ ΄ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΑΤΗ & ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ΄