Απόφαση 113 (8ης Συν. Δ.Σ. 2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 22 Μάιος, 2020 - 19:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
8η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
113η απόφαση
Μη έκδοση άδειας λειτουργιάς Δ΄ παιδικού σταθμού Δήμου Λαμιέων