Απόφαση 167 (8ης Συν. Δ.Σ. 2013)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 24 Απρίλιος, 2013 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
8η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
167η απόφαση
ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΓΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΄ΑΦΟΙ ΛΑΙΑ-ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΑΝΘΗΛΗΣ ΑΒΕΕ΄ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΘΗΛΗΣ