Απόφαση 180 (8ης Συν. Δ.Σ. 2013)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 24 Απρίλιος, 2013 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
8η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
180η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ΄