Απόφαση 248 (8ης Συν. Δ.Σ. 2014)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 30 Ιούνιος, 2014 - 19:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
8η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
248η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ΄