Απόφαση 255 (9ης Συν. Δ.Σ. 2015)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 27 Μάιος, 2015 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
9η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
255η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ & ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ΄