Απόφαση 286 (17ης Συν. Δ.Σ. 2018)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 27 Ιούνιος, 2018 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
17η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
286η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΚΑΙ ΤΟΥ 1ου ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΜΩΝ (ΠΚΤΜΝΕ) ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΄ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΔΕ ΥΠΑΤΗΣ΄