Απόφαση 293 (13ης Συν. Δ.Σ. 2013)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 29 Ιούλιος, 2013 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
13η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
293η απόφαση
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ- ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ κ.λ.π. , ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΓΟΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ