Απόφαση 320 (10ης Συν. Δ.Σ. 2016)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 29 Ιούνιος, 2016 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
10η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
320η απόφαση
ΈΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ (ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ) ΠΙΝΑΚΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Ε.Χ.Σ) ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ (ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ-ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)»