Απόφαση 326 (10ης Συν. Δ.Σ. 2016)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 29 Ιούνιος, 2016 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
10η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
326η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου Ανακεφαλαιωτικού (Συγκριτικού) Πίνακα της μελέτης «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΩΝ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ-ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜ. ΕΚΤΑΣΕΩΝ