Απόφαση 336 (13ης Συν. Δ.Σ. 2014)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 24 Σεπτέμβριος, 2014 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
13η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
336η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου Α.Π.Ε. ΚΑΙ 1ου ΠΚΝΤΜΕ ΕΡΓΟΥ ΄ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ΄