Απόφαση 418 (16ης Συν. Δ.Σ. 2012)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 3 Οκτώβριος, 2012 - 18:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
16η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
418η απόφαση
ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΓΙΑΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ "ΑΦΟΙ ΛΑΙΝΑ - ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΑΝΘΗΛΗΣ ΑΒΕΕ" ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΘΗΛΗΣ