Απόφαση 420 (16ης Συν. Δ.Σ. 2012)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 3 Οκτώβριος, 2012 - 18:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
16η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
420η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Δ. ΜΕΞΙΑΤΩΝ - Τ.Δ. ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ" του πρώην Δήμου Υπάτης.