Απόφαση 48 (1ης Συν. Δ.Σ. 2019)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 28 Ιανουάριος, 2019 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
1η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
48η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, 1ου ΠΚΤΜΝΕ & 1η ΣΣΕ του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΕΙΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ