Απόφαση 555 (19ης Συν. Δ.Σ. 2016)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 10 Νοέμβριος, 2016 - 14:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
19η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
555η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΟΣΟΥ 271,92 € ΣΤΟ ΥΠOΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ/ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ