Απόφαση 559 (50ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 15 Δεκέμβριος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
50η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
559η απόφαση
Παροχή γευμάτων και τροφίμων για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του Δήμου Λαμιέων, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα από την αναθέτουσα αρχή, για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», προϋπολογισμού μελέτης 15.537,50€ (με ΦΠΑ 13%)