Απόφαση 575 (27ης Συν. Δ.Σ. 2017)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 20 Δεκέμβριος, 2017 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
27η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
575η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ΄