Απόφαση 642 (23ης Συν. Δ.Σ. 2016)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 15 Δεκέμβριος, 2016 - 20:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
23η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
642η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου Α.Π.Ε. TOY ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ»