Απόφαση 86 (2ης Συν. Δ.Σ. 2012)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 22 Φεβρουάριος, 2012 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
2η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
86η απόφαση
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ (1) ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ, ΩΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 33 ΤΟΥ Ν. 2971/2001 (ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΤOY ΕΡΓΟΥ "ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΛΑΜΙΑΣ (ΤΕΛ - ΚΑΛΥΒΙΑ)")