Απόφαση 89 (13ης Συν. Ο.Ε. 2013)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 16 Απρίλιος, 2013 - 12:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
13η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
89η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΑΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΔΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ