Απόφαση 95 (14ης Συν. Ο.Ε. 2013)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 23 Απρίλιος, 2013 - 12:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
14η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
95η απόφαση
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 63/2013 ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΉ Ή ΜΗ ΔΩΡΕΑΣ