Πρόσκληση 10ης Συν. Ο.Ε. 2014

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 18 Μάρτιος, 2014 - 12:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
10η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ε.Π.Δ.

Θέμα: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014

Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑΤ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Θέμα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

Θέμα: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ

Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΩΝ

Θέμα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΄ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ - ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Θέμα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΄ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΛΑΪΝΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΕΩΝ΄

Θέμα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΄ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ΄.

Θέμα: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΄ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΣΤΕΡΟΣΧΟΛΕΙΟΥ ΥΠΑΤΗΣ΄.

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΄ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ΄.

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑ ΓΑΛΑΝΕΪΚΑ΄.

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: ΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ΄.

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΄ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ΄