Πρόσκληση 11ης Συν. Ε.Π.Ζ. 2013

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 23 Σεπτέμβριος, 2013 - 13:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
11η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.82852/28-11-2012 ΆΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.20497/26-03-2013 ΆΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.26813/19-04-2013 ΆΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.73644/09-10-2012 ΆΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.6182/5-2-2010 ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΚΑΦΕ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ»

Θέμα: ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.82852/28-11-2012 ΆΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.22398/13-07-2001 ΑΝΑΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΆΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ

Θέμα: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ( ΒΕΛΑΩΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ)

Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ