Πρόσκληση 22ης Συν. Ο.Ε. 2012

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 22 Μάιος, 2012 - 12:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
22η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Θέμα: ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Θέμα: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (2008-2010)

Θέμα: ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Γ1018 ΣΤΑ ΚΑΛΥΒΙΑ" ΣΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

Θέμα: ΑΠ'ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ "ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΚΑΛΥΒΙΑ" ΣΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ ΟΔΩΝ"

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ"

Θέμα: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΥΠΑΤΗΣ"

Θέμα: ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Γ977 ΣΤΑ ΚΑΛΥΒΙΑ" ΣΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

Θέμα: ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Θέμα: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ"

Θέμα: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ"

Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ