Πρόσκληση 3ης Συν. Ο.Ε. 2017

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 23 Ιανουάριος, 2017 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
3η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 4o ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ 2016

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 2ης/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2 ΑΓΟΝΩΝ ΦΑΝ. ΠΛΕΙΟΔ. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ Δ. Χ. ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΡΥΑΣ Τ.Κ. ΡΟΔΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ

Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Θέμα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ ΕΞΟΦΛΗΣΕΩΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΣ ΑΡΣΗΣ ΔΙΑΛΥΤΙΚΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 19.171/27-7-2016 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ

Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 583/13-12-2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ Η ΜΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΠΟΣΟΥ 10.000,00€ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΟ ΑΒΕΕ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ

Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 10/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 622/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ