Πρόσκληση 3ης Συν. Τ.Σ. 2012

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 20 Φεβρουάριος, 2012 - 12:30
Συμβούλιο Τοπ. Κοινότητας: 
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
3η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΔΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ)

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΝΙΚΛΑ ΙΩΑΝΝΑ)

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ)

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΤΣΑΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ)

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΔΡΑΧΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ)

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΝΙΚΛΑ ΙΩΑΝΝΑ)

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ)

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ( ΔΡΑΧΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ)

Θέμα: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΚΟΥΝΑΝΟΥ ΓΚΟΛΦΩ-ΜΑΡΙΑΣ)

Θέμα: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΚΑΡΤΕΡΗ ΙΩΑΝΝΗ)