Πρόσκληση 40ης Συν. Ο.Ε. 2019

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 26 Νοέμβριος, 2019 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
40η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: Aναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος.

Θέμα: Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από παγία προκαταβολή

Θέμα: Έγκριση της με αρ. 38/2019 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λαμιέων περί 3ης Τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019.

Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δύο αγροτεμαχίων στην θέση «Γιούρτια» και στην θέση «Κατσαρά» της Τοπ. Κοινότητας Λειανοκλαδίου

Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης έκτασης 109 στρεμμάτων στην θέση «Ντρόλια-Νταούλια» στην Τοπ. Κοινότητα Ανθήλης

Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης έκτασης 63 στρεμμάτων (πρώην σχολικός κλήρος) στην Κοινότητας Φραντζή

Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης έκτασης 29 στρεμμάτων στην θέση «Σχολικό» του οικισμού Καρυάς Κοινότητας Ροδωνιάς

Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης έκτασης 15 στρεμμάτων περίπου στην θέση «Λογγά» Κοινότητας Ροδωνιάς

Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης έκτασης 63 στρεμμάτων στην θέση «Μεγάλο Στενό» Κοινότητας Ροδωνιάς

Θέμα: Περί Διαγραφής οφειλών (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06

Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου «Αποπεράτωση 3ου Ορόφου Δημαρχείου» προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00 €

Θέμα: Έγκριση 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικης δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 80452 του έργου «Επέκταση Στεγάστρου στο ΔΑΚ Λαμίας» προϋπολ. μελέτης 619.000,00€

Θέμα: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συμπληρωματικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας ανατολικής εισόδου Λαμίας» προϋπολ. μελέτης 610.000.00 €

Θέμα: Έγκριση 3ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού – κατακύρωση σύμβασης για την προμήθεια : «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου» προϋπολ. μελέτης 30.196,48€

Θέμα: Έγκριση 2ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού- ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Γοργοποτάμου» προϋπολ. μελέτης 19.315,48€

Θέμα: Έγκριση 2ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού- ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Υπάτης» προϋπολ. μελέτης 26.038,14€

Θέμα: Έγκριση 3ου πρακτικού ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού – κατακύρωση σύμβασης της προμήθειας: «Προμήθεια τροφίμων παιδικών & βρεφονηπιακών σταθμών, Κοινωνικού παντοπωλείου, ξενώνα φιλοξενίας, προϋπολ. μελέτης 122.028,61€

Θέμα: Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια τροφίμων & ειδών βασικής υλικής συνδρομής», προϋπολ. μελέτης 2.132.542,67€

Θέμα: Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2020

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon Εισηγήσεις 40ης συνεδρίασης Ο.Ε.5.61 MB