Πρόσκληση 7ης Συν. Δ.Σ. 2012

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 28 Μάιος, 2012 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
7η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Ναι

Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2012

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Θέμα: ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Θέμα: ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΩΝ

Θέμα: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Θέμα: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Θέμα: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΙΤΣΟΠΑΝΙΔΗ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΔΜΗΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ & ΣΟΛΩΝΟΣ, ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ , ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ Τ.Ε.Ι. (ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ)

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ , ΠΟΛΗΣ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ , ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ κ. ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΙΟΥ - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ"

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ" ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΔ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ "

Θέμα: ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΜΕ ΚΩΔ. 19.1 ΤΟΥ Ε.Π. "ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013"

Θέμα: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Π. "ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ" - Α.Π.-0,5, Θ.Π."ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ & ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ"

Θέμα: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ "ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡ. ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ"

Θέμα: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ " ΜΕΛΕΤΗ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. του ΔΗΜΟΥ ΥΠΑΤΗΣ" Β' ΦΑΣΗ

Θέμα: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ "ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΥΠΑΤΗΣ" του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ (πρώην Δήμου Υπάτης)

Θέμα: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 05-04-2012 ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Δ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.

Θέμα: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Π. "ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ" - Α.Π.-0,5, Θ.Π. "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ"

Θέμα: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΔ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ", πρώην Δ. Γοργοποτάμου

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 160/22-05-2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ & ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Θέμα: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Θέμα: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Θέμα: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ - ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ή ΜΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)

Θέμα: ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΞΑΝΘΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΥ

Θέμα: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΧΕΙΒΑΔΑΡΙΑ" ΤΗΣ Δ.Κ. ΡΟΔΙΤΣΑΣ

Θέμα: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Χ. ΣΤΑ ΚΑΛΥΒΙΑ (ΔΑΒΑΚΗ - ΡΑΓΚΑΒΗ) ΜΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΛΟΓΩ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Θέμα: ΠΑΡΑΛΑΒΗ Β2 ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΥΠΑΤΗΣ)

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ & ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΡΜΑΡΑ"

Θέμα: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ "ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΟΔΙΤΣΑΣ"

Θέμα: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ 17-19

Θέμα: ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΞΕΙΝΗΣ ΠΟΛΗΣ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ Τ.Κ. ΥΠΑΤΗΣ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΟΛΩΝΟΣ & 2ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΙΚΟΥ .

Θέμα: ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΚΩΔ. ΚΑΠΕ-12403 ΤΟΥ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013"

Θέμα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ , Τ.Κ. ΖΗΛΕΥΤΟΥ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΑΘΚΗΤΙΚΩΝ ΕΚΓΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ"

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ "

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ "

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΚΑΤΑΣΤΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΜΙΑΣ "

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ "

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΔ ΛΥΓΑΡΙΑΣ "

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ "

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΤΔ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ "

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ "

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΦΡΑΝΤΖΗ "

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ", πρώην Δήμου Υπάτης

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ Ε.Α.Κ. "

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΕΡΓΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ "

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου Α.Π. ΚΑΙ 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΛΑΜΙΑΣ (ΤΕΛ-ΚΑΛΥΒΙΑ) Δ.ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ 4ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΜΙΑΣ"

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ "

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΑΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ"

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ Τ.Δ. ΜΕΞΙΑΤΩΝ "

Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 116/2012 ΑΠΌΦ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα: ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Δ. ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΠΑΦΟΥ