Πρόσκληση 8ης Συν. Δ.Σ. 2016

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 25 Μάιος, 2016 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
8η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Ναι

Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ο.Ε.Υ. ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: 4η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Θέμα: ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ,ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ κ.κ. ΣΥΡΣΙΡΗ, ΣΤΑΜΑΤΗ, ΤΣΙΤΟΥΡΑ, ΚΑΝΝΙΟΥ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ,ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ & ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ε.Π.Ζ. ΚΑΙ Ο.Ε.ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 7.020,84 ΕΥΡΩ (ΜΕ Φ.Π.Α. 23%).

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ, ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ & ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 9.243,45 ΕΥΡΩ (ΜΕ Φ.Π.Α. 23%).

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ, ΕΤΟΥΣ 2016

Θέμα: ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 18933/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Θέμα: ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΟΔΟY

Θέμα: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,ΜΕΧΡΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ,ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2016

Θέμα: H ΚΑΤ΄ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ,ΤΗΣ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ 24ΩΡΗ ΒΑΣΗ ,ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ,ΣΤΟ Δ. Λ.

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ

Θέμα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΕ ΥΠΑΤΗΣ΄

Θέμα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΕΣΟΧΩΡΙ΄

Θέμα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΥΡΓΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ΄

Θέμα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤ/ΤΟΣ ΤΗΣ ΤΚ Μ. ΒΡΥΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ΄

Θέμα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ΄

Θέμα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΠΕΖΟΔΙΑΔΡΟΜΗ ΟΔΟΥ ΑΘΗΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΙ΄

Θέμα: ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΩΝ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ –ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜ. ΕΚΤΑΣΕΩΝ»

Θέμα: ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Θέμα: ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ ΕΡΓΩΝ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Θέμα: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ,ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ,ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

Θέμα: ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ,ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΚΛΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΟΚ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΤΟ ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Θέμα: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ , ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016

Θέμα: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 430/24-11-2014 Α.Δ.Σ. ΠΕΡΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 3 - ΛΑΜΙΑ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ, ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ,ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ,ΓΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ , ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ