Πρόσκληση 8ης Συν. Ο.Ε. 2020

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 25 Φεβρουάριος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
8η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: Έγκριση χρηματοδότησης στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Λαμιέων για το έτος 2020

Θέμα: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 87327 του έργου: «ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΛ»

Θέμα:Έγκριση 2ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «Προστασία - ανάπλαση - δημιουργία χώρου αναψυχής στη θέση ξωκλήσι της Αρσαλης στη Τ.Κ. Αργυροχωριου, Δ.Ε.  Υπάτης, Δήμου Λαμιέων»

Θέμα: ‘Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή  – Διαμόρφωση χώρων Δημαρχείου.

Θέμα: Έγκριση 3ου πρακτικού  διενέργειας  διαγωνισμού-έλεγχος δικαιολογητικών-κατακύρωση αποτελέσματος για την προμήθεια: «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Ε. Λαμίας»

Θέμα: Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού  διαγωνισμού για την   ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθειας οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Λαμίας».

Θέμα: Έγκριση 3ου πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια «Προμήθεια τροφίμων & ειδών βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του ταμείου ευρωπαϊκής βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ)» για τια ανάγκες της κοινωνικής σύμπραξης Π.Ε.  Φθιώτιδας με επικεφαλής εταίρο/δικαιούχο το Δήμο Λαμιεων, συνολικού προϋπολογισμού 1.861.972,80€ άνευ φπα (2.132.542,67€ με φπα)

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon Εισηγήσεις 8ης Συνεδρίασης Ο.Ε.561.36 KB