Πρόσκληση 9ης Συν. Ο.Ε. 2013

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 19 Μάρτιος, 2013 - 12:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
9η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ Δ. ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ΄ -ΚΗΡΥΞΗ ΑΓΟΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Θέμα: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΑΚΙΝΉΤΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΔΗΜ. ΝΕΚΤΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΩΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟ

Θέμα: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Τ.Κ. ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΑΠΌ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Τ.Κ. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΗ Ή ΜΗ ΔΩΡΕΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΗ Ή ΜΗ ΔΩΡΕΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΗ Ή ΜΗ ΔΩΡΕΑΣ

Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ